Güncellenmiş: 25.03.2023

CASINO, POKER, BLACKJACK, RULET, SLOT MAKINESI

Casino, Poker, Blackjack, Rulet, Slot Makinesi

sgk meslek kodları 2021 excel

Sgk Meslek Kodları 2021 Excel

Zirve Üretim Paketi SQL | Kurulum&Güncelleme Dosyaları ... ; Jan 10, 2022 · 06.12.2021-09.1 Güncelleme İçeriği. ... Bordro hazırlama ekranında, prim gününün tamamını sgk karşılar seçeneğindeki hata düzeltildi. Meslek kodları tablosu güncellendi. 2 prim gününü işveren karşılar seçeneği, her rapor için ayrı ayrı çalışması sağlandı.
E-Beyanname - GİB ; 01/12/2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ...SGK, İŞKUR Meslek kodları 2021 (güncel tüm liste) ; "SGK, İŞKUR Meslek kodları 2021" güncel listeyi sizler için yayınlıyoruz. SGK’da her mesleğin kod olarak bir karşılığı bulunmaktadır. Yeni İşe alınan için bu kodlardan en uygun olanının seçilmesi ve işe giriş bildirgesine bu kodun girilmesi, keza görev değişikliği, terfi gibi durumlarda sistem üzerinden meslek kodunun güncellemesinin yapılması gerekmektedir.E-Beyanname - GİB ; Dec 01, 2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ... Zirve Yazılım - Zirve Blog ; 1 Temmuz 2021 itibari ile zorunlu geçiş kapsamında, e-fatura e-arşiv mükellefi olacağınız için, GİB 5.000-30.000 (e-arşiv) portalınız , entegratör hizmeti aldığınız tarihten itibaren, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından... AHMET FARUK ÖZDEMİR, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ; Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi ... Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi 2021/Aralık Ayı MUHSGK’nın Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı ... Yeniden Değerleme Excel Tablomuz. ... Zirve Üretim Paketi SQL | Kurulum&Güncelleme Dosyaları ... ; Jan 10, 2022 · 06.12.2021-09.1 Güncelleme İçeriği. ... Bordro hazırlama ekranında, prim gününün tamamını sgk karşılar seçeneğindeki hata düzeltildi. Meslek kodları tablosu güncellendi. 2 prim gününü işveren karşılar seçeneği, her rapor için ayrı ayrı çalışması sağlandı. E-Beyanname ; Dec 01, 2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ...Güncel Meslek Kodları Güncel SGK Meslek Kodları Listesi ... ; Güncel SGK Meslek Kodları Listesi (Excel) 2020 » e-FATURA e-ARŞİV » e-FATURA PROGRAMI. Ekonomi Vergi Muhasebe SGK Asgari ücret Yapılandırma 2021 Asgari Ücret e fatura e defter Pratik Bilgiler Vergi Aff ... Mikrokom Yazılım A.Ş. ; SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi. GMS.NET 6.4.3 Değişiklikler (13/11/2021): Cari formlarında, TÜRMOB TCKN/VKN ile temel mükellef bilgileri sorgulama servisleri aracılığıyla cari … AHMET FARUK ÖZDEMİR, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ; Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi ... Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi 2021/Aralık Ayı MUHSGK’nın Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı ... Yeniden Değerleme Excel Tablomuz. ... Zirve Üretim Paketi SQL | Kurulum&Güncelleme Dosyaları ... ; Jan 10, 2022 · 06.12.2021-09.1 Güncelleme İçeriği. ... Bordro hazırlama ekranında, prim gününün tamamını sgk karşılar seçeneğindeki hata düzeltildi. Meslek kodları tablosu güncellendi. 2 prim gününü işveren karşılar seçeneği, her rapor için ayrı ayrı çalışması sağlandı. 7326 Sayılı Kanun Taşınmazların ve Amortismana Tabi ... ; 2021 EYLÜL AYINDA DEĞERLEME İŞLEMİ YAPACAK FAKAT YENİDEN DEĞERLEME YAPILDIĞI TARİHTE 929.326,20 AMORTİSMAN OLSA DA 09.06.2021 TARİHİ İTİBARI İLE 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ(2021) DAHİL 915.245,50 TUTARI DİKKATE ALINIR. Bina 7326 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılında eylül ayında yeniden değerlemeye konu edilmiştir. E-Beyanname ; Dec 01, 2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ...AHMET FARUK ÖZDEMİR, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ; Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi ... Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi 2021/Aralık Ayı MUHSGK’nın Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı ... Yeniden Değerleme Excel Tablomuz. ... E-Beyanname - GİB ; Dec 01, 2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ... Zirve Programlarında Muhtasar ve Prim Hizmet ... - Zirve Blog ; Feb 03, 2020 · I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN MÜKELLEFLERİ. Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapan gelir vergisi stopajı mükellefleri (Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu …
E-Beyanname - GİB ; 01/12/2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ...SGK, İŞKUR Meslek kodları 2021 (güncel tüm liste) ; "SGK, İŞKUR Meslek kodları 2021" güncel listeyi sizler için yayınlıyoruz. SGK’da her mesleğin kod olarak bir karşılığı bulunmaktadır. Yeni İşe alınan için bu kodlardan en uygun olanının seçilmesi ve işe giriş bildirgesine bu kodun girilmesi, keza görev değişikliği, terfi gibi durumlarda sistem üzerinden meslek kodunun güncellemesinin yapılması gerekmektedir.E-Beyanname - GİB ; Dec 01, 2021 · 01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine ... AHMET FARUK ÖZDEMİR, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ; Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi ... Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi 2021/Aralık Ayı MUHSGK’nın Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı ... Yeniden Değerleme Excel Tablomuz. ... Zirve Üretim Paketi SQL | Kurulum&Güncelleme Dosyaları ... ; Jan 10, 2022 · 06.12.2021-09.1 Güncelleme İçeriği. ... Bordro hazırlama ekranında, prim gününün tamamını sgk karşılar seçeneğindeki hata düzeltildi. Meslek kodları tablosu güncellendi. 2 prim gününü işveren karşılar seçeneği, her rapor için ayrı ayrı çalışması sağlandı. Datasoft Güncelleme Notları ; Mar 05, 2020 · 05-01-2021 Geliştirme Genel Muhasebe Muhtelif Geliştirmeler: Seri 2020 - Özel hesap dönemi kullanan firmalar için e-Defter klasör düzenlemesi yapıldı. - Genel Muhasebe Form Ba/Form Bs beyannamelerine "Excel Mutabakat" seçeneği eklendi.